vezi galerie foto (12 foto)
Pr. Nicolae Steinhardt
"Datoria noastră când vedem o suferinţă, un om în pătimire, pe aproapele nostru pe o oarecare cruce, ori în apropiere, în preajma, în perspectiva unei cruci, datoria noastră... e să-l ajutăm şi să-l mângâiem şi, pe loc, să-l covârşim cu bunătatea noastră pe omul acela şi suferinţa aceea anume."
 • 29 Iulie 1912
 • Pantelimon, București
 • juristconsult
 • 6 ani
 • Jilava, Gherla, Aiud
 • 30 Martie 1989
 • Mănăstirea Rohia, Maramureș
  • Amintiri despre Nicolae Steinhardt, crestomație
  • Cartea împărtășirii
  • Drumul către isihie
  • Dumnezeu în care spui că nu crezi
  • Ispita lecturii
  • Monahul de la Rohia - Nicolae Steinhardt răspunde la 365 de întrebări
  • În genul... tinerilor
  • Nicu Steinhardt în dosarele Securității (1959-1989)
  • Articole burgheze
  • Dăruind vei dobândi
  • Jurnalul fericirii
  • Primejdia mărturisirii. Convorbirile dela Rohia
  • Escale în timp și spațiu
  • Între viață și cărți
  • Critică la persoana întâi
  • Dimensiunea creștină a operei lui Nicolae Steinhardt
  • Eseu despre o concepție catolică asupra iudaismului. Iluzii și realități evreiești
  • Incertitudini literare
  • Monologul polifonic
  • N. Steinhardt în evocări
  • Prin alții către sine. Eseuri vechi și noi
  • Călătoria unui fiu risipitor. Eseu romanțat asupra neizbânzii
  • Părintele Nicolae Steinhardt și fascinația credinței

Media kit FCP (bannere)

Fericiti cei Prigoniti

Mărturii ale cititorilor

10 cărți de bază

Promovăm

Fototeca ortodoxiei românești

Plan de măsuri în dosarul de verificare privind „Ortodoxul" / Nicu Steinhardt, bănuit de activitate ostilă statului.

302/1/ON-28.II.1966

[Rezoluţie]: In afară de manuscris tot pe linia preocupărilor lui ostile vedeţi şi aspectul de comercializare de cărţi pentru care poate fi tras la răspundere pe linie de Miliţie. (ssJindescifrabil) 1.03.1966

Plan de măsuri în dosarul de verificare privind pe „Ortodoxul"

Ţinând cont de materialele pe care le deţinem până în prezent, în faţa acţiunii de verificare stau următoarele sarcini:

- stabilirea atitudinii sale, dacă desfăşoară activitate duşmănoasă şi în ce constă aceasta, natura legăturilor cu cercul lui de prieteni faţă de care se manifestă ostil;

- strângerea de probe cu privire la activitatea pe care stabilim că o desfăşoară în vederea prevenirii oricăror acţiuni duşmănoase ce ar întreprinde.

Pentru îndeplinirea sarcinilor sus-menţionate se vor lua urmă­toarele măsuri:

1. Agentura.

Vor fi dirijaţi în continuare agenţii „Radu", „Marin Oltescu" şi „George";

- agentul „Radu" al lt. Turcitu A., care lucrează în acelaşi loc de muncă cu obiectivul, va fi dirijat să se apropie de el în vederea stabilirii comportării acestuia la serviciu, precum şi a persoanelor faţă de care are unele manifestări ostile;

- agentul „Marin Oltescu" al tov. cpt. Nătăleţu D., cu care este în relaţii mai vechi, va fi dirijat să dezvolte în continuare legăturile cu obiectivul, va urmări activitatea lui pe linia mistico-religioasă şi va stabili atitudinea sa faţă de politica statului nostru pe care o are;

- agentul „George" din legătura lt. Ionescu, care poate să-l viziteze pe obiectiv acasă, fiind în relaţii bune cu el, va fi dirijat să permanentizeze legăturile în vederea cunoaşterii preocupărilor sale lai domiciliu, a atitudinii ce o adoptă şi a vizitelor pe care le primeşte sau le face diferiţilor prieteni ce-i are.

2. Alte măsuri:

- cu sprijinul Serv. IV urmează să stabilim ce biserică frecven­tează şi ce posibilităţi sunt în vederea cunoaşterii mai îndeaproape cu agentura existentă a comportării şi [a] activităţii pe care o desfăşoară pe linia mistico-religioasă;

- stabilirea atitudinii prezente a elementelor din anturajul obiectivului în vederea cunoaşterii naturii legăturilor dintre ei, pentru a vedea dacă sunt pretabile la activitate ostilă sau îl influen­ţează pe acesta;

- având în vedere că obiectivul poartă corespondenţă intensă cu Franţa şi Anglia, precum şi cu o serie de elemente cu antecedente stabilite în provincie, vom pune în supraveghere corespondenţa pe o perioadă de patru luni.

- în raport de rezultatele ce se vor obţine, se vor lua şi alte măsuri, urmând ca peste trei luni dosarul de verificare să fie prezentat la analiză.

Oprişor Oniţiu

De acord

Cpt. (ss./indescifrabil)

24.09.1966

Am analizat materialele din dosar şi au rezultat următoarele:

- Steinhardt Nic. prezintă interes, însă nu a fost lucrat mai activ cu agenţii ce aveau posibilităţile să-1 lucreze, ex. cu ag. „Popescu Ilarie" şi „Petroniu";

- deşi am folosit ITL, informaţii, ca cele privind la faptul că Marica Muzicescu îi pune la dispoziţie documente secrete, nu au fost exploatate.

(document reprodus în lucrarea Nicu Steinhardt în dosarele Securităţii (1959-1989), ediție îngrijită de Clara Cosmineanu, Editura Nemira, București, 2005, pp. 111-112)

Adaugă comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Calendarul de comemorări

Comemorari recente

Citatul zilei
 • "Trebuie să mărturisim prin comportarea de zi cu zi, poate cu suferinţă, cu sânge şi chiar cu viaţa de ni se va cere." Traian Trifan

Ultimele comentarii