vezi galerie foto (12 foto)
Pr. Nicolae Steinhardt
"Dacă ai crede că-i de ajuns să cunoşti suferinţa pentru a fi mântuit, te-ai înşela cu desăvârşire. Degeaba suferi, dacă eşti în afara Bisericii nu ţi-e de nici un folos. Câţi eretici n-au riscat moartea? Câţi nu au dorit-o şi care acum ard în foc? Diavolul are şi el martirii lui."
 • 29 Iulie 1912
 • Pantelimon, București
 • juristconsult
 • 6 ani
 • Jilava, Gherla, Aiud
 • 30 Martie 1989
 • Mănăstirea Rohia, Maramureș
  • Amintiri despre Nicolae Steinhardt, crestomație
  • Cartea împărtășirii
  • Drumul către isihie
  • Dumnezeu în care spui că nu crezi
  • Ispita lecturii
  • Monahul de la Rohia - Nicolae Steinhardt răspunde la 365 de întrebări
  • În genul... tinerilor
  • Nicu Steinhardt în dosarele Securității (1959-1989)
  • Articole burgheze
  • Dăruind vei dobândi
  • Jurnalul fericirii
  • Primejdia mărturisirii. Convorbirile dela Rohia
  • Escale în timp și spațiu
  • Între viață și cărți
  • Critică la persoana întâi
  • Dimensiunea creștină a operei lui Nicolae Steinhardt
  • Eseu despre o concepție catolică asupra iudaismului. Iluzii și realități evreiești
  • Incertitudini literare
  • Monologul polifonic
  • N. Steinhardt în evocări
  • Prin alții către sine. Eseuri vechi și noi
  • Călătoria unui fiu risipitor. Eseu romanțat asupra neizbânzii
  • Părintele Nicolae Steinhardt și fascinația credinței

Media kit FCP (bannere)

Fericiti cei Prigoniti

Mărturii ale cititorilor

10 cărți de bază

Promovăm

Fototeca ortodoxiei românești

Plan de măsuri în dosarul de urmărire informativă privind pe Nicu Steinhardt, pentru a se verifica dacă manuscrisul Jurnalului fericirii a mai fost citit de alte persoane sau a fost expediat peste graniţă.

Ministerul de Interne Inspectoratul Municipiului Bucureşti - Securitate

Strict secret Ex. unic

Nr. 103/A/C.I./27.XI.1972 [Rezoluţie:]

Se aprobă, Şeful serviciului, (ss./indescifrabil)

Plan de măsuri în dosarul de urmărire informativă privind pe numitul Steinhardt Nicu Aureliu

La data de 24.XI.1972 a fost deschis dosar de urmărire informa­tivă numitului Steinhardt Nicu Aureliu, fiul lui Oscar şi Antoinette, născut la data de 29.07.1912 în Bucureşti, de profesie avocat, pen­sionar, cu domiciliul în Bucureşti, strada Ion Ghica nr. 3, sector 4.

Dosarul de urmărire informativă are ca scop clarificarea urmă­toarelor aspecte:

- verificarea de urgenţă a faptului dacă lucrarea intitulată Jur­nalul fericirii redactată de Steinhardt Nicu Aureliu n-a fost scoasă ilegal din ţară spre publicare;

- stabilirea faptului dacă lucrarea sus-numitului n-a fost difuzată spre studiu şi altor persoane din anturajul numitului Steinhardt Nicu Aureliu.

În vederea realizării sarcinilor propuse mai sus se vor lua urmă­toarele măsuri:

1. Se va [vor] studia posibilităţile efectuării unei percheziţii se­crete la domiciliul numitului Steinhardt Nicu Aureliu sau a unei percheziţii legale legendate (având ca pretext o anonimă privind deţinerea de armament, valută etc.) în vederea intrării în posesia manuscrisului lucrării redactate de sus-numitul.

Termen: 10 decembrie 1972.
Răspunde: Lt. Ciucă Ion.

2. În cadrul măsurilor aprobate în dosarele de urmărire informa­tivă „Bucovineanul" şi „Poetul" a căror legătură apare Steinhardt Nicu Aureliu, o dată cu chemarea la organele noastre a acestora, va fi cercetat şi numitul Steinhardt Nicu Aureliu, ocazie cu care se va efectua o percheziţie legendată.

Termen: 15 decembrie 1972.
Răspunde: Lt. Ciucă Ion.

3. În vederea verificării atitudinii sale în cursul şi ulterior che­mării la organele de Securitate precum şi pentru slăbirea legă­turilor pe care le are pe această cale, se va proceda la instalarea unui mijloc ATS şi a unui mijloc AMT sau un mijloc de tehnică mobilă (şipcă). Apreciem prioritară instalarea acestor mijloace faţă de ATI, întrucât obiectivul manifestă suspiciuni faţă de acest din urmă mijloc.

Termen: 10 decembrie 1972.
Răspunde: Lt. Ciucă Ion.

4. Pentru stabilirea legăturilor pe care le are numitul Steinhardt Nicu Aureliu se va lua măsura supravegherii operative pe timp de 10 zile.

Termen: 10 decembrie 1972.
Răspunde: Lt. Ciucă Ion.

5. Vor fi verificate în evidenţele organelor noastre toate persoa­nele care locuiesc în imediata apropiere a numitului Steinhardt Nicu Aureliu, pentru stabilirea posibilităţilor de ascultare a mijloacelor tehnice mobile, în cazul că se va proceda la instalarea unor aseme­nea mijloace, precum şi pentru stabilirea relaţiilor dintre sus-numitul şi vecinii săi de apartament.

Termen: 10 decembrie 1972.
Răspunde: Lt. Ciucă Ion.

6. Având în vedere că numitul Steinhardt Nicu Aureliu întreţine relaţii prin corespondenţă cu mai multe persoane din străinătate, pentru stabilirea naturii acestora, se va lua măsura interceptării tri­miterilor poştale pe o perioadă de 6 luni.

Termen: 30 noiembrie 1972.
Răspunde: Lt. Ciucâ Ion.

7. Va fi dirijată reţeaua informativă în vederea stabilirii dacă lu­crarea a fost difuzată şi altor persoane sau dacă a fost scoasă ilegal din ţară. De asemenea, pentru a stabili reacţia lui Nicu Steinhardt în urma chemării la organele noastre.

Sarcină permanentă.
Răspunde: Lt. Ciucă Ion.

De acord, Şeful biroului, (ss./indescifrabil)

(ACNSAS, fond informativ, dosar nr. 207, volum 4,ff. 259-260; document reprodus în lucrarea Nicu Steinhardt în dosarele Securităţii (1959-1989), ediție îngrijită de Clara Cosmineanu, Editura Nemira, București, 2005, pp. 144-146)

Adaugă comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Calendarul de comemorări

Comemorari recente

Citatul zilei
 • "Trebuie să mărturisim prin comportarea de zi cu zi, poate cu suferinţă, cu sânge şi chiar cu viaţa de ni se va cere." Traian Trifan

Ultimele comentarii